Get Adobe Flash player
Visitors
9
Articles
3346
Articles View Hits
3437789

ข่าวประชาสัมพันธ์


- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
..::รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกโครงการ Gifted Students Program::. - ประกาศผล วันที่ 2 เมษายน 2558
- ประกาศผลรายชื่อการจัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
..::คลิกเพื่อแสดงผล::.
- ประกาศผลรายชื่อการจัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบ 2
..::คลิกเพื่อแสดงผล::.
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
- ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1
..::คลิกเพื่อแสดงผล::.
- ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2
..::คลิกเพื่อแสดงผล::.
- ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3
..::คลิกเพื่อแสดงผล::.
- ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4
..::คลิกเพื่อแสดงผล::.
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
- ประกาศผลรายชื่อการจัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
..::คลิกเพื่อแสดงผล::.
- ประกาศผลรายชื่อการจัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2
..::คลิกเพื่อแสดงผล::.
- ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1
..::คลิกเพื่อแสดงผล::.
- ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2
..::คลิกเพื่อแสดงผล::.
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
-

ประกาศรับสมัครยาม


..::คลิกเพื่อแสดงประกาศ::.

สุภาษิต

User Rating:  / 0
PoorBest 

สุภาษิต
ได้แก่คำพูดที่พูดออกมา ไม่ว่าจะเป็นทำนองสำนวนโวหาร หรือคำพังเพย แต่มีเนื้อความหรือความหมายที่ดี เป็นคำตักเตือนสั่งสอน และสะกิดใจให้ระลึกถึงอยู่เสมอ มีอยู่ 2 ประเภท คือ

  1. คำสุภาษิตประเภทที่ พูด อ่าน หรือเข้าใจเนื้อความได้ทันที โดยไม่ต้องแปลความหมาย ตีความหมาย เช่น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  2. คำสุภาษิตประเภทที่ พูด อ่าน หรือฟังแล้วยังไม่เข้าใจเนื้อความนั้นในทันที ต้องนึกตรึกตรอง ต้องแปลความ ตีความหมายเสียก่อนจึงจะทราบเนื้อแท้ของคำเหล่านั้น เช่น ผีบ้านไม่ดีผีป่าก็พลอย

สำนวน
ความหมาย ได้แก่คำที่พูดหรือกล่าวออกมาทำนองเป็นโวหาร เป็นคำพังเพยเปรียบเทียบ จึงฟังแล้วมักจะไม่ได้ความหมายของตัวมันเอง ต้องนำไปประกอบกับบุคคล กับเรื่อง หรือเหตุการณ์ จึงจะได้ความหมายเป็นคติเตือนใจเช่นเดียวกับคำที่เป็นสุภาษิต

คำพังเพย
หมายถึง ถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นมาเป็นความหมายกลาง ๆ คือ ไม่เน้นการสั่งสอน แต่ก็แฝงคติเตือนใจหรือข้อคิดสะกิดใจให้นำไปปฏิบัติได้ และเนื้อหาของใจความนั้นก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นความดี หรือ ความจริงแท้แน่นอน

คำคม
หมายถึง ถ้อยคำที่คิดขึ้นมาในปัจจุบันทันด่วน เป็นถ้อยคำที่หลักแหลมซึ่งสามารถเข้ากับเหตุการณ์นั้นได้อย่างเหมาะเจาะ ทั้งยังชวนให้คิด ถ้าพูดติดปากกันต่อไปก็จะกลายเป็นสำนวนไปได้

ดูสุภาษิต หมวด ก ข ค ง จ ช
ดูสุภาษิต หมวด ซ ด ต ถ ท น
ดูสุภาษิต หมวด บ ป ผ ฝ พ ฟ ม
ดูสุภาษิต หมวด ย ร ล ว ส ห อ

 


โดย สราญ ตันศิรินาถกุล


ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายกฤษณะ ตั้งวิวัฒนาพานิช

ค้นหาข้อมูล

ตารางสอน เทอม 2 57

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/57
- ตารางรวมของครู
- ตารางรวมของนักเรียน

จุลสารโรงเรียน

SPP On Facebook