Get Adobe Flash player
Visitors
9
Articles
3483
Articles View Hits
3919058

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก

กิจกรรมบูรณาการ

User Rating:  / 0
PoorBest 

วันที่ 11 มกราคม 2551
โรงเรียนสารภีพิทยาคม จัดกิจกรรมบูรณาการสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2550 เพื่อให้นักเรียนฝึกการเรียนรู้การบูรณาการองค์ความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การทำงานกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และรู้รักสามัคคี โดยแบ่งกลุ่มดังนี้

 

  1. ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 1 จัดกิจกรรมบูรณาการเรื่องต้นยางใหญ่
  2. ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 2 จัดกิจกรรมบูรณาการเรื่องลำไยหวาน
  3. ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 3 จัดกิจกรรมบูรณาการเรื่องเครื่องจักสาน
  4. ช่วงชั้นที่ 4 ปีที่ 1 และ ปวช. 1 จัดกิจกรรมบูรณาการเรื่องเวียงกุมกาม
  5. ช่วงชั้นที่ 4 ปีที่ 2 และ ปวช. 2 จัดกิจกรรมบูรณาการเรื่องพระนอนบวรงาม
  6. ช่วงชั้นที่ 4 ปีที่ 3 และ ปวช. 3 จัดกิจกรรมบูรณาการเรื่องเชิดชูนามสารภี

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายกฤษณะ ตั้งวิวัฒนาพานิช

ค้นหาข้อมูล

จุลสารโรงเรียน

SPP On Facebook